Designed by  BS

Telefon:  + 421 603 461 585

E-mail: bert22@atlas.cz

Designed by  BS

Telefon:  + 421 603 461 585

E-mail: bert22@atlas.cz

Aktuální informace bytového družstva

· Dne 12.6.2024 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 5.12.2023 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 22.6.2023 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 20.10.2022 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 10.05.2022 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 02.07.2020 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 23.05.2019 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 16.10.2018 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 27.6.2018 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Dne 15.5.2018 se bude konat členská chůze viz

· Pozvánka

· Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 18.45 hod. se koná členská schůze bytového družstva (viz pozvánka) v suterénu
domu Voskovcova 880/1. Hlavním bodem programu je výběr zhotovitele výměny elektrorozvodů ve společných prostorách bytového domu a informace o zatékání střechy.

Poznámka: V případě zastoupení je nutná plná moc.

· V zimním období je pro případ sněhové nadílky u každého vchodu umístěno koště, lopata a kbelík s posypovou solí. V zájmu vlastní bezpečnosti si před vstupem  na zasněžené schodiště sníh odklízejte. Pokud by se tento systém neosvědčil, budeme hledat pro zajištění úklidu sněhu před vchodem do domu jiné řešení. (11.11.2016)

· Vzhledem k zahájení topné sezóny a problémům s netopícími radiátory v některých bytech, Vás chceme poprosit o spolupráci a informovat Vás o následujícím postupu:
1) Nejdříve se pokusíme o opravu vlastními silami. Prosíme, aby si všichni družstevníci otevřeli své radiátory naplno (čtvrtek a pátek tento týden). Prosíme, aby každý, kdo bydlí v 8 patře (pánové Horký, Hrach, Hýbl a Kubín) odvzdušnil opakovaně všechny své radiátory, tedy po oba dva dny, protože ne všichni se  k otevření radiátorů dostanou ve stejný  čas (k odvzdušnění je třeba mít radiátor v bytě otevřený).
2) Pokud se po opakovaném odvzdušnění nepodaří radiátory zprovoznit, prosíme o zaslání e-mailu. Následně pozveme k odstranění závady odborné topenáře.
Předem Všem děkujeme za spolupráci, zvláště pak družstevníkům v posledním patře.  (12.10.2016)

 

10.10.2017